الضحايا السبع

di

Electronama

Electronama

الضحايا السبع - Bookrepublic

الضحايا السبع

di

Electronama

Electronama

FORMATO

Social DRM

DISPOSITIVI SUPPORTATI

computer

e-reader/kobo

ios

android

kindle

€ 4,99

Descrizione

كتاب عن حقيقة الألعاب العامة، و الألعاب الإلكترونية خاصة. يحتوي على قسم به شرح علمي، و آخر به رواية تهدف إلى التعبير عن واقع هذا الوسط (الألعاب) في مجتمعات تتكلم العربية

Dettagli

Dimensioni del file

64,0 MB

Lingua

ara

Anno

2015

Isbn

9786051767451

Informativa e consenso per l'uso dei cookie
Questo sito utilizza, fra gli altri, cookie tecnici, cookie di marketing generico anche di terze parti, cookie di profilazione di terze parti. I cookie servono a migliorare il sito stesso e l'esperienza di navigazione degli utenti. Per conoscere tutti i dettagli, può consultare la nostra cookie policy qui. Cliccando sul pulsante "Ho capito", accetta l’uso dei cookie.