คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ No1

di

Truthbetold Ministry

Truthbetold Ministry

คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ No1 - Bookrepublic

คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ No1

di

Truthbetold Ministry

Truthbetold Ministry

FORMATO

Nessuna protezione

DISPOSITIVI SUPPORTATI

computer

e-reader/kobo

ios

android

kindle

€ 7,49

Descrizione

นี่คือ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ได้รวบรวมไว้ พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่) และ American Standard Bible (1901) (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่) ของการแปล และมี 161,664 แหล่งอ้างอิง รวมถึง แสดงผล 1 รูปแบบของคัมภีร์ไบเบิล. ได้รวบรวม พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ American Standard Bible (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่) ในรูปแบบ ที่อ่านและใช้ง่ายได้ง่าย , หรือ Navi-format (เนวิ-ฟอร์แมท) โดยย่อ. ท่านจะเห็นว่าบทกลอนได้พิมพ์เป็นคู่ เป็นคู่โดย thai-asv ตามลำดับ.

วิธีการทำงาน โดยรวมของ ระบบค้นหาของคัมภีร์ไบเบิล:

 • พระคัมภีร์ไบเบิลมีดัชนีสำหรับหนังสือแต่ละเล่ม
 • พระคัมภัร์ไบเบิลได้อ้างอิงกันและกันในดัชนีของหนังสือ
 • หนังสือแต่ละเล่มมีแหล่งอ้างอิงไปยังพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือแต่ละเล่มมีแหล่งอ้างอิงไปยังหนังสือก่อนหน้าหรือเล่มถัดไป
 • หนังสือแต่ละเล่มมีดัชนีตามบทของตัวมันเอง
 • แต่ละบทมีแหล่งอ้างอิงไปยังหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 • แต่ละบทมีแหล่งอ้างอิงไปยังบทก่อนหน้าหรือบทถัดไป
 • แต่ละบทมีดัชนีบทกลอนของตัวมันเอง
 • แต่ละบทกลอนมีเลขและแหล่งอ้างอิงไปยังบทที่เกี่ยวข้อง
 • บทกลอนเริ่มบนบรรทัดใหม่เพื่อการอ่านที่เข้าใจได้ง่าย
 • แหล่งอ้างอิงใดใดในดีชนีจะนำท่านไปยังแหล่งที่มานั้นๆ
 • ตารางสารบัญ อ้างอิงถึงหนังสือทุกเล่ม ในทุกรูปแบบ.
เราเชื่อว่าเราได้สร้างระบบนำทางที่ดีเยี่ยมที่พบได้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ ท่านสามารถค้นหน้าบทกลอนได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส และยังได้รวบรวม พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ American Standard Bible และระบบนำทางที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือเล่มนี้

Dettagli

Dimensioni del file

4,9 MB

Lingua

eng

Anno

2017

Isbn

9788283815801

Informativa e consenso per l'uso dei cookie
Questo sito utilizza, fra gli altri, cookie tecnici, cookie di marketing generico anche di terze parti, cookie di profilazione di terze parti. I cookie servono a migliorare il sito stesso e l'esperienza di navigazione degli utenti. Per conoscere tutti i dettagli, può consultare la nostra cookie policy qui. Cliccando sul pulsante "Ho capito", accetta l’uso dei cookie.