Tajne službe sveta

di

Marko Lopušina

Agencija TEA BOOKS

Tajne službe sveta - Bookrepublic

Tajne službe sveta

di

Marko Lopušina

Agencija TEA BOOKS

FORMATO

Social DRM

DISPOSITIVI SUPPORTATI

computer

e-reader/kobo

ios

android

kindle

€ 8,99

Descrizione

Tajna politika, tajna diplomatija i špijunaža odvajkada su bili podupirači važnih državnih poslova. Vilijam Kejsi, nekada prvi obaveštajac Amerike, umeo je iskreno da prizna da je špijunaža toliko ozbiljan posao da je ne treba prepuštati špijunima.
Najstariji pisani trag o špijunaži nađen je na glinenoj pločici ispisanoj pre četiri hiljade godina, kada je obaveštajac Bonum iz države Mavi na reci Eufrat javio svom vladaru da je primetio sumnjive svetlosne signale u susednom neprijateljskom selu.
Istoriju špijunaže možemo grubo podeliti u četiri vremenska perioda. Do Prvog svetskog rata agenture su bile dvorske službe i služile su za zaštitu krune i dinastije, a potom i države. Svetski oružani sukobi koji su trajali do 1945. godine uzdigli su špijunažu na nivo tajnih ministarstava rata. Karakter tajnosti ove službe su zadržale i u vreme hladnog rata, kada su funkcionisale kao štit ali i pesnica i Istoka i Zapada.
Koliko su špijunaža i špijuni važni za svaku državu i kakve intelektualne i političke sposobnosti treba da ima vrhunski agent, vidi se iz činjenice da su mnogi državni agenti vremenom uspevali da se uzdignu do vladarskog trona.
Poslednjih pedeset godina istorija svetske špijunaže, zbog decenijskog bujanja hladnog rata, praktično se svodi na hronologiju tajnih bitaka Istoka i Zapada. Pojednostavljeno gledano, to je bila borba između sovjetskog KGB-a, istočnonemačkog Štazija, i drugih tajnih službi zemalja varšavskog pakta s agenturama Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Nemačke i Francuske. Tu činjenicu treba razumeti jer su mnoge zapadne agenture, poput CIA, i osnovane da bi štitile svoj kapitalizam od komunizma.
Kada je početkom devedesetih došlo do perestrojke socijalističkog lagera i do ujedinjenja dve posvađane Nemačke, tajni rat obaveštajnih službi između Istoka i Zapada nije prestao. Samo se njegov obim umanjio, jer je Zapad uspeo da iskoristi krah komunizma i da ga privede Novom svetskom poretku.
Devedesete godine su donele novu svetsku opasnost, islamsko političko nasilje, a potom građanski terorizam i agresivnu mafiju, pa su sve nove političke bolesti civilizacije postale i glavna meta špijunaže i svih špijuna sveta. Time je počelo i novo, četvrto ispisivanje istorije svetskih agentura i najvećih agenata.
Ova knjiga predstavlja skicu za portret deset najvećih obaveštajnih službi sveta i deset najzagonetnijih špijuna. Nijedan od njih nije bio Džems Bond jer im špijunaža nije donela filmsku slavu. Samo pare i patnju, jer je to bila cena njihovog tajnog života.

Dettagli

Dimensioni del file

782,0 KB

Lingua

srp

Anno

2017

Isbn

9788663291225

Informativa e consenso per l'uso dei cookie
Questo sito utilizza, fra gli altri, cookie tecnici, cookie di marketing generico anche di terze parti, cookie di profilazione di terze parti. I cookie servono a migliorare il sito stesso e l'esperienza di navigazione degli utenti. Per conoscere tutti i dettagli, può consultare la nostra cookie policy qui. Cliccando sul pulsante "Ho capito", accetta l’uso dei cookie.