Mafokodi A Pelo

di

Senkwakwarara Job Mothiba

Tektime

Mafokodi A Pelo - Bookrepublic

Mafokodi A Pelo

di

Senkwakwarara Job Mothiba

Tektime

FORMATO

Nessuna protezione

DISPOSITIVI SUPPORTATI

computer

e-reader/kobo

ios

android

kindle

€ 5,99

Descrizione

Bontšhi bja rena re itemogela bophelo bjo nang le maemo a pelo a bohloko. Ga ke bolele feela ka bothata bja pelo e fokolang e hlokang hlahlobo ya bongaka, eupša ditaba tša moya le tša maikutlo. Maemo a, a tšwelela ka lebaka la go hlokomologa diphihlelo tše fapaneng tša pelo tšeo re fetileng go tšona bophelong; go akaretša tahlegelo, maswabi, manyami, thabo, kgotso le kgotsofalo.Ka gona, gantšhi dihlogogonolofatšo tša rena tša nnete, di tšwelela ka sebopego sa bohloko, tahlegelo le go nyama. Gobane Modimo o bolela kgafetša ge o ntše o le seemong se. Ge eba a go tliša go yona, ke gore ka letšatši le lengwe o kgothatse ba bangwe. Ga gona selo se botse go feta myemyelo e tlang ka morago ga meokgo.“A go retwe Modimo, Tatago Morena wa rena, Jesu Kriste, yena Ralešoko, Modimo, Mokgothatši wa ka mehla. O re kgothatša mathateng ohle a rena, gore ka kgothatšo ya gagwe le rena re tle re kgone go kgothatša ba bangwe ge ba le mathateng a mehutahuta.” (2 Bakorinthe 1: 3-4)

PUBLISHER: TEKTIME

Dettagli

Dimensioni del file

5,0 MB

Lingua

sot

Anno

2020

Isbn

9788835414483

Informativa e consenso per l'uso dei cookie
Questo sito utilizza, fra gli altri, cookie tecnici, cookie di marketing generico anche di terze parti, cookie di profilazione di terze parti. I cookie servono a migliorare il sito stesso e l'esperienza di navigazione degli utenti. Per conoscere tutti i dettagli, può consultare la nostra cookie policy qui. Cliccando sul pulsante "Ho capito", accetta l’uso dei cookie.