Ο κόσμος από την αρχή - The World Anew

di

Ελένη Κατσαμά

KETHI

Ο κόσμος από την αρχή - The World Anew - Bookrepublic

Ο κόσμος από την αρχή - The World Anew

di

Ελένη Κατσαμά

KETHI

FORMATO

Nessuna protezione

DISPOSITIVI SUPPORTATI

computer

e-reader/kobo

ios

android

kindle

€ 0,00

Descrizione

Η παρούσα έκδοση επιχειρεί, μέσα από την αφήγηση τριών διαφορετικών ιστοριών, να παρουσιάσει ενδεικτικά κάποιες από τις περιπτώσεις βίας κατά νεαρών κοριτσιών που καλύπτει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, πώς μπορούν αυτές να εκδηλωθούν αλλά και πώς μπορεί κανείς να τις αντιμετωπίσει. Οι ιστορίες αυτές θα μπορούσαν να συμβούν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και σε οποιαδήποτε γυναίκα και κορίτσι, ανεξαρτήτως καταγωγής, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, καθώς η βία κατά των γυναικών αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. 
Στόχος είναι να καταλάβουμε όλοι και όλες ότι δεν πρέπει να υπάρχει και δε δικαιολογείται να υπάρχει ανοχή στη βία, σε καμία μορφή και σε κανένα είδος της. Όποια πράξη επιτελείται χωρίς συναίνεση είναι έκφραση βίας και φταίει αποκλειστικά αυτός που την ασκεί. Είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε αυτά που μας προβληματίζουν και, όταν πρόκειται για σοβαρά ζητήματα, όπως η βία, πρέπει να απευθυνόμαστε σε ενήλικα άτομα που έχουμε εμπιστοσύνη και μπορούν και ξέρουν πώς να μας βοηθήσουν.

This publication attempts, through the narration of the stories of three girls, to present certain cases of violence against young girls, set forth in the Istanbul Convention, how they may escalate, and how one may address them. These stories could happen in any country in the world and to any woman or girl, regardless of background, or social and economic status, as violence against women is a global phenomenon. 
The purpose of this publication is to make us all realize that there should be no justification or tolerance to violence in any form whatsoever. Any act, taking place without consent, is an expression of violence, for which the perpetrator bears sole responsibility. It is important to share our concerns; and, when it comes to serious issues, such as violence, we must reach out to adults we trust, and who can and do know how to help us.

Dettagli

Categorie

Young adult

Dimensioni del file

3,3 MB

Lingua

gre

Anno

2020

Isbn

9788835869801

Informativa e consenso per l'uso dei cookie
Questo sito utilizza, fra gli altri, cookie tecnici, cookie di marketing generico anche di terze parti, cookie di profilazione di terze parti. I cookie servono a migliorare il sito stesso e l'esperienza di navigazione degli utenti. Per conoscere tutti i dettagli, può consultare la nostra cookie policy qui. Cliccando sul pulsante "Ho capito", accetta l’uso dei cookie.