Pensioenen in Italië

di

Stefano Calicchio

Psicologia Per Tutti

Pensioenen in Italië - Bookrepublic

Pensioenen in Italië

di

Stefano Calicchio

Psicologia Per Tutti

FORMATO

Nessuna protezione

DISPOSITIVI SUPPORTATI

computer

e-reader/kobo

ios

android

kindle

€ 2,99

Descrizione

Op welke leeftijd heeft men in Italië recht op een ouderdomspensioen? Hoe bouwt men in het Italiaanse socialezekerheidsmodel het recht op een vervroegd pensioen op? Welke alternatieven voor vervroegde uittreding bieden de aanvullende pensioen- en verzekeringssector?
Deze gids is bedoeld om vragen als deze te beantwoorden, met als doel de lezer een overzicht te geven van de belangrijkste opties voor toegang tot het pensioen in Italië. In de praktijk zal worden getracht orde op zaken te stellen in een context die wordt gekenmerkt door voortdurend evoluerende regels, aanpassingen van de regelgeving en experimentele opties die vaak van jaar tot jaar worden vernieuwd. Het handboek zal daarom ingaan op de regels voor toegang tot gewone en vervroegde uittreding, samen met de mechanismen die momenteel in het Italiaanse systeem aanwezig zijn en die mogelijkheden tot vervroegde uittreding kunnen bieden aan specifieke categorieën werknemers. Daarnaast zullen enkele belangrijke instrumenten voor pensioenplanning worden benadrukt, zoals het pensioenoverzicht en de oranje enveloppe. Tot slot bespreken we in het laatste deel van deze gids de mogelijkheden voor toegang tot gewone en vervroegde uittreding (RITA) die aanvullende pensioenen bieden, evenals de particuliere verzekeringsmechanismen die het mogelijk maken om een wettelijk beschermde lijfrente te verkrijgen op elke leeftijd en tegen de overdracht van een kapitaalsom (dankzij lijfrentepolissen).
 

Dettagli

Dimensioni del file

1,2 MB

Lingua

dut

Anno

2021

Isbn

9791220256063

Informativa e consenso per l'uso dei cookie
Questo sito utilizza, fra gli altri, cookie tecnici, cookie di marketing generico anche di terze parti, cookie di profilazione di terze parti. I cookie servono a migliorare il sito stesso e l'esperienza di navigazione degli utenti. Per conoscere tutti i dettagli, può consultare la nostra cookie policy qui. Cliccando sul pulsante "Ho capito", accetta l’uso dei cookie.