Firma jako system zyjacy

di

Massimo Mercati

Aboca

Firma jako system zyjacy - Bookrepublic

Firma jako system zyjacy

di

Massimo Mercati

Aboca

FORMATO

Social DRM

DISPOSITIVI SUPPORTATI

computer

e-reader/kobo

ios

android

kindle

€ 9,99

Descrizione

Postrzeganie firmy jako systemu żyjącego daje nowe, głębokie spojrzenie na rzeczywistość, w jakiej poruszają się dzisiejsze przedsiębiorstwa. Jest to wizja, która sprawia, iż firma staje się silnie powiązana z kontekstem, w którym funkcjonuje, oraz, że jako społeczność istniejącą wśród innych społeczności, nie może działać jedynie w odniesieniu do samej siebie, zaś tworzenie wartości odbywa się wyłącznie wtedy, gdy pełni ona swoją funkcję ekonomiczno-społeczną. Jest to wartość, która nie organiczna się do wytwarzania zysku, lecz ma wpływ na środowisko i społeczeństwo dzięki stałemu rozwojowi kulturalnemu wszystkich jej członków, zjednoczonych w idei zgodnego działania na rzecz wspólnego dobra. Tak właśnie przestawia się propozycja Massimo Mercatiego, CEO rodzinnej firmy Aboca. Założona w 1978 r. przez ojca Valentino, Aboca, od samego początku swojego istnienia wyróżniała się innowacyjnym podejściem, polegającym na szukaniu w naturze odpowiedzi na potrzeby związane ze zdrowiem, zawsze w zgodzie z organizmem człowieka i otaczającym go środowiskiem, opracowując zrównoważone modele rolnicze i inwestując w badania naukowe. Dzięki swojemu doświadczeniu i ścieżce naukowej, podczas której poświecił się poszerzaniu wiedzy na temat związku człowieka z naturą, Massimo Mercati przełożył systemową wizję życia na warunki przedsiębiorstwa postrzeganego jako organizacja społeczna. Rozumiane w ten sposób, przedsiębiorstwo staje się projektem życia, w którym nie ma miejsca na podwójną moralność, tę zawodową i tę prywatną. By tak się jednak stało, przedsiębiorca musi dokładnie określić wartości stojące u podstaw jego organizacji i wprowadzać je każdego dnia w życie, tak by stały się konkretnym punktem odniesienia i wskazówkami do działania dla wszystkich osób tworzących firmę. Jak mawiał Adriano Olivetti: „Jeśli będziemy podążać za wartościami duchowymi, dobra materialne pojawią się same.”

Dettagli

Dimensioni del file

2,4 MB

Lingua

pol

Anno

2020

Isbn

9788855230919

Informativa e consenso per l'uso dei cookie
Questo sito utilizza, fra gli altri, cookie tecnici, cookie di marketing generico anche di terze parti, cookie di profilazione di terze parti. I cookie servono a migliorare il sito stesso e l'esperienza di navigazione degli utenti. Per conoscere tutti i dettagli, può consultare la nostra cookie policy qui. Cliccando sul pulsante "Ho capito", accetta l’uso dei cookie.